Bà Trần Thị Thu Hiền

Tổng Giám đốc

Sự nghiệp & kinh nghiệm

Hơn 20 năm Kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, quản lý điều hành, đối ngoại và làm việc với các Tổ chức, đối tác trong và ngoài nước.

Tham gia nhiều khóa huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn như: Quản trị tài chính, Quản trị chi phí, Quản trị nguồn nhân lực, Kiểm soát nội bộ ,…

Hoàn thành chứng chỉ tham gia đào tạo tại Singapore về “Không gian năng động “ do hãng Blum Cộng Hoà Áo cấp.

5 năm được bổ nhiệm là Đại Lý chiến lược của tập đoàn VinGroup.

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Impac Hoa Kỳ, cử nhân Tài chính – Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

Đội ngũ chuyên gia

Với thế mạnh chuyên sâu của từng chuyên gia, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ với chiều sâu về tư duy hệ thống, tính đổi mới, hướng tới giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Liên hệ với chung tôi để nhận được tư vấn

Nhanh chóng - Đơn giản - Chính xác - Phù hợp