CEO Homes

  • :

CEO HOMES

CEO Group là Tập đoàn đa ngành nằm trong Top 150 doanh nghiệp Tư nhân hàng đầu Việt Nam với 5 trụ cột kinh doanh chính: Phát triển và Quản lý Bất động sản, Phát triển và Quản lý Bất động sản nghỉ dưỡng, Xây dựng, Du lịch – Quản lý khách sạn, Phát triển nguồn nhân lực.

C.Line Creatve cung cấp dịch vụ thiết kế báo cáo thường niên, ấn phẩm nội bộ…

Khách hàng

CEO Group

Dịch vụ

Thiết kế báo cáo thường niên, ấn phẩm nội bộ, ấn phẩm Tết

Năm

2016-2021

Chúng tôi luôn lắng nghe và
sẵn sàng đồng hành cùng bạn!

LIÊN HỆ NGAY VỚI C.LINE