QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Tiếp nhận thông tin
Khách hàng cung cấp các yêu cầu về thiết kế. Chúng tôi tiếp nhận và tư vấn các bước liên quan
Phân tích hiện trạng
Nghiên cứu và khảo sát hiện trạng của Thương hiệu khách hàng trên thị trường.
Chiến lược sáng tạo
Nghiên cứu xu hướng. Xây dựng chiến lược thiết kế, định hướng sáng tạo.
Triển khai thiết kế
Triển khai thiết kế theo định hướng. Gửi các phương án đề xuất thiết kế, tinh chỉnh thiết kế...Tinh chỉnh thiết kế.
Bàn giao sản phẩm
Bàn giao file nguồn đã chốt theo định dạng AI, EPS, PDF.

Chúng tôi luôn lắng nghe và
sẵn sàng đồng hành cùng bạn!

LIÊN HỆ NGAY VỚI C.LINE